Buscar este blog

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Jocs infantils educatius

GCOMPRIS

GCOMPRIS.- Es tracta d'unconjunt de jocs educatius per a nens de 2 a 8 anys. El programa està organitzat en taulers de fàcil maneig, tant per als alumnes com per als mestres; de fet, els professors poden afegir nous taulers o modificar els ja existents. 
Es tracta d'un programa de software lliure que està integrat per 80 activitats. Al ser lliure està en constant evolució, ja que permet l'adaptació a les necessitats dels alumnes, així com la seua millora i la distribució entre els professionals de l'educació.
Un dels avantatges que presenta és la possibilitat d'escollir diferents nivells de dificultat i de crear diferents perfils diferenciats per a cada alumne; d'aquesta manera s'assignen les activitats que s'estimen oportunes a les capacitats individuals i necessitats de cadascú en particular.


Les categories d'activitats que incorpora GCOMPRIS són:

  • Activitats matemàtiques: en elles es treballen els coneixements matemàtics treballant le soperacions bàsiques, els multiplos, les igualtats i desigualtats, comptar i identificar nombres seguint diverses estartègies, es treballen monedes i billets, les seriacions...
  • Activitats basades en el tauler: fan pensar a l'alumne mmitjançant l'arenentatge del escacs, el sudoku, jocs de memòria, trencacaps, puzzles...
  • Activitats de lectura: s'empren per a praticar i millorar la destressa lectora, incorporant, exercicis de reconeixemnet i escriptura de lletres, asociació d'imatges amb paraules...
  • Activitats experimentals: es proposen activitats que permeten a l'alumne practicar i descobrir els principis bàsics de les ciències. Es treballa la música, es calcula la velocitat de caiguda d'un paracaigudes, es treballa el cicle de l'aigua...
  • Activitats recreatives:estan destinades a l'entrenament de l'alumne, però sempre amb la finalitat d'aprendre. Es fan activitats d'identificació de colors, dibuixar, activitats d'orientació espacial i temporal, aprenentatge de l'hora, simetries axials i inclús nocions de geografia.
  • Activitats de descobriment de la computadora: estan destinades a ensenyar a al'alumne el maneig de l'ordinador.

No hay comentarios:

Publicar un comentario